10 år till 2030 – riggad för SDG-spurten med näringsliv och filantroper?

operativt

Föreläsare: Moniqa Löfstedt – konsult & Olof Hugander – konsult, Brakeley Nordic

Dagens samhällsutmaningar förutsätter samverkan över traditionella gränser. Näringslivet och företagsrelaterade filantroper ser både konkurrensfördelar och har större engagemang och målsättning med att samverka med organisationer. Även finansiärer, ägare, kunder och anställda ställer krav att resultat ska uppnås, för samhället och miljön.  Detta utgör en stor möjlighet för ideella organisationer!

Under denna föreläsning vill vi belysa hur vi kan undvika myten om att företagens ”givande” står och stampar, men även ifrågasätta om den traditionella insamlingsorganisationens struktur verkligen är riggad för att möjliggöra nya samverkansformer med filantroper, företag och deras stiftelser.