21grams – konvertera till lojalitet – kanaloberoende DR för bästa resultat

Idag är det viktigare än någonsin att nå kunden på kundens egna premisser och kunna erbjuda flera distributionssätt och betallösningar för insamling. Skillnaden mellan att hjälpa en person i nöd och att inte göra det kan vara något så enkelt som att slippa skriva in ett OCR-nummer.

Men vilka sätt passar vilka kunder, och när i kundresan? Vi kan inte bara erbjuda tekniken och kanalerna, utan även goda insikter om hur ni bäst kommunicerar med era kunder, samt hur ni kan öka er konvertering genom att hitta unika kombinationer av kanal- och kommunikationsval.

Att nå ut med information i rätt tid med kommunikation som är relationsbyggande – och där mottagaren får vara med och påverka kanalvalet kommer att öka era möjligheter till en högre konvertering samt kundlojalitet.

Stefan Blomqvist. 21 GramsStefan Blomqvist, VD och grundare