Att ställa om till ett agilt arbetssätt, digitalisering och givarcentrering

Talare: Johan Bååthe, Insamlings- och kommunikationschef, Plan Sverige

Den digitala transformationen skapar ändrade förutsättningar, förväntningar, behov och krav på vår sektor att bättre möta våra målgrupper utifrån deras önskemål. Vi har beslutat att ställa om och arbeta mer insiktsdrivet och målgruppscentrerat med ett agilt arbetssätt och delar här lite lärdomar och reflektioner.