Program 22 oktober

09:00  Registrering – logga in på din Microsoft live-länk och gör dig redo!

09:30 Välkommen!  Charlotte Rydh, Generalsekreterare, Giva Sverige och Thomas Seifert, Head of Business Banking Unit, Nordea

 

 

 

 

 

09:40 Finansiell kommunikation till icke-ekonomer – berättandets kraft för att styra organisationer med Martin Carlsson Wall, docent, Handelshögskolan i Stockholm

Martin Carlsson Wall - Talare på Civilsamhällets Stratrgiforum 2019

De senaste åren har det pratats allt mer om nyckeltal eller ”KPI:er” för att styra organisationer. För att implementera en strategi hävdas det ofta att konkreta nyckeltal krävs för att mäta och följa upp om man är på rätt väg. Denna mätning är dock på väg att nå vägs ände. Istället handlar det om att komplettera nyckeltal med berättande. Genom att använda rätt metaforer och analogier kan organisationer bli både mer lustfyllda och effektiva. Martin Carlsson-Wall delar med sig av forskning och konkreta exempel från praktiken.  

10:30  Paus

10:40  Infrastrukturen för den svenska betalningsmarknaden förändras – varför och vad händer? med Christian Pehrson, Senior Cash Management Consultant, Nordea samt Svenskarna och Swish, med Sofia Norén, Communication & Growth Manager, GetSwish

Utvecklingen av finansiella tjänster går rasande fort och det är svårt att ens blicka ett par år framåt i tiden. För ideella organisationer har framför allt utvecklingen av betaltjänster stor betydelse eftersom det påverkar hur människor betalar medlemsavgifter, vill ge gåvor eller köpa tjänster. Vad är P27 och vad innebär det för betalningsmarknaden? Kommer plånboken att konkurreras ut av mobiltelefonen? Vad är nästa generations regelbundna betalningar? Hur kommer internationella betalningar att påverkas? Vad händer med 90-numret som alias för insamlingsorganisationer? Med hjälp av två experter på betalningsområdet får vi en inblick i framtidens betalmarknad, bankernas roll i den nya infrastrukturen och vad ideella   organisationer behöver fundera på. 

11:30 Paus

11:40 Fintech i praktiken – några exempel på möjligheter och utmaningar med nya betalningslösningar

Anpassa betalsätt efter givare och situation – vilka alternativ finns och när passar de? Taktik och praktik.
Stefan Blomqvist, VD 21grams tillsammans med en ideell organisation ger exempel på hur ny teknik och nya betallösningar skapar helt andra sätt att nå ut till givare, medlemmar och intressenter.

 

 

 

 

 

Hur kan nya betalningslösningar öka givandet och minska kostnaderna
Josef Darmark, CPO Trustly och Malin Cronqvist, Grundare Help to Help berättar och visar hur ett fintech-bolags tjänster fungerar praktiken.

12:30  Lunch

13:15 Betaltrender och kundanpassade betallösningar
Ulrika Claesson, 
Commercial Business Developer, Open Banking, Nordea
Tove Lindahl Greve,
Generalsekreterare, Majblomman

Open Banking associeras ofta med europeiska betaldirektivet PSD2 och de förändringar som sker i den finansiella marknaden på konsumentsidan. Men möjligheterna är många och det handlar inte bara om ytterligare en betallösning utan även en annan dimension för företag att skapa bättre slutkundupplevelser och möjligheten att erbjuda mer omfattande tjänster. Hör Majblommans egna berättelse om hur de tog steget från en mycket analog till digitalt anpassad aktör på rekordtid.

14:00 Paus

14:10 Internationella transaktioner, varför är banker så struliga?

Richard Gabler, Chief Business Risk Manager, Nordea
Sanktioner, penningtvätt, terrorismfinansierng och korruption. Svårigheterna med att genomföra transaktioner åt hjälporganisationer och varför det innebär att vi som bank måste ställa fler och fler frågor.

 

14:45 Paus

15:00 Vad kan vi se i kristallkulan?

Cecilia Gullberg, filosofie doktor och lektor i företagsekonomi vid Södertörns högskola,
 inleder med en kort presentation om hur sociala medier har växt fram som ytterligare en kanal för organisationer att rapportera vad de gör, både i finansiella och icke-finansiella termer. Hur kan sådan rapportering ta sig uttryck och vad kan den innebära för insamlingsorganisationer? 
Charlotte Rydh leder ett samtal om framtidsspaningar kring de ämnen som berörts och frågeställningar som har kommit upp under dagenSedan har du chans att få svar på dina frågor och dela tankar som väckts under dagen med. Utöver Cecilia Gullberg medverkar Klas Bjurström, Svenska Afghanistankommittén,  Christian Pehrson, Nordea och Tove Lindahl Greve, Majblomman.