Nyckeltal för insamling
av gåvor

Definitioner och avgränsningar

Allmänhetens gåvor

Gåvor från allmänheten avser gåvor från fysiska personer, inte juridiska.

Antal gåvor och totalt värde

I nyckeltalsrapporteringen ska både antal gåvor och det totala värdet av dessa gåvor rapporteras. Dessa värden är av intresse för att kunna beräkna till exempel snittgåvor.

Engångsgåva

En engångsgåva definieras som att givaren själv väljer när gåvan ges och det sker utan kontrakt eller fast överenskommelse med organisationen. Gåvan kan skänkas på uppmaning från organisationen eller utan uppmaning. Engångsgåvor inkluderar även eventuella gåvor genom gåvobevis.

Försäljning av produkter

Intäkter från försäljning av fysiska produkter (t ex armband, julkort el lik.) ska inte räknas med i insamlade medel.

Gåvor över 100 000 kronor

I rapporteringen fokuserar vi i de flesta frågor på gåvor under 100 000 kronor för att få fram relevanta nyckeltal. Förutom i kategorin övriga gåvor undantas alla gåvor över 100 000 kronor.

Kontraktsgåva

En kontraktsgåva definieras som att givaren på något vis givit löfte om kontinuerliga gåvor (exempelvis via autogiro, dragningar via kontokort eller avtalade sms-gåvor).

En kontraktsgåva rapporteras för den månad den avser. För exempelvis februari som är en kortare månad och dragningen ibland görs i början av efterföljande månad ska rapporteringen ske på februari.

Medlemsavgift

Intäkter från medlemsavgifter som avser ett faktiskt medlemskap (t ex rätt att rösta på årsmöte) ska inte räknas med i insamlade medel. En ”upprundning” av en medlemsavgift, alltså en extra gåva som betalas i samband med medlemsavgiften ska räknas med i insamlade
medel.

Rapporteringsperiod

Nyckeltal för insamling rapporteras kvartalsvis till Giva (Q1-Q4). I rapporteringen ska siffrorna brytas ner per månad.

Övriga gåvor

Här avses gåvor som inkommit till er i en klumpsumma och där den ursprungliga givaren är okänd. Till exempel kan det handla om gåvor
via Facebook, annan extern insamlingsplattform eller sms-gåvor.

FAQ

Hur gör jag med gåvor som går via en betallösning där vi får en klumpsumma, som oftast är över 100 tkr. Ska jag redovisa det?

Ja, kan ni redovisa hur många gåvor ni har tagit emot ska antalet gåvor och intäkten rapporteras som engångsgåvor eller kontraktsgåvor. I annat fall ska intäkten rapporteras som övrigt.

 

Hur redovisar jag Facebook Donate/Instagram?

Kan ni redovisa hur många gåvor ni har tagit emot ska antalet gåvor och intäkten rapporteras som engångsgåvor. I annat fall ska intäkten rapporteras som övrigt.

Hur redovisar jag gåvor från privatpersoner som går via ett företag som t.ex. runda upp?

För enkelhetens skull: alla gåvor som ges i samband med köp av en produkt eller tjänst hos en av era partner, betraktas den som företagssamarbete och ska inte rapporteras i dagsläget. Vår ambition är att kvartalsrapporteringen av nyckeltal ska även omfatta företagsintäkter i framtiden.

Ska jag räkna med gåvor från kollekt?

Ja, gåvor från kollekt ska räknas med i rapporteringen av nyckeltal under övrigt.

Ska jag räkna med gåvor som kommer från Radiohjälpen och Postkodlotteriet?

Nej, gåvor som inkommer till er från Radiohjälpen och Postkodlotteriet ska inte räknas med i nyckeltalsrapporteringen.

Ska jag räkna med gåvor som kommer från Robur fonder?

Nej, gåvor som inkommer till er från Robur fonder ska inte räknas med i nyckeltalsrapporteringen.