Elit, makt och ojämlikhet i det svenska civilsamhället

Seminarium

Föreläsare: Håkan Johansson – Professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet
Rum: 357
Tid: 13:30 – 14:15

Genom en presentation av centrala begrepp och empiriska resultat från pågående studier av ledare i det svenska civilsamhället ger föreläsningen en grund för reflektioner och diskussioner om status, makt och ojämlikhet i det civila samhället. Föreläsningen ger en möjlighet för mer omfattande diskussioner inom sektorn samt inom enskilda organisationer om maktstrukturer, mångfald samt social reproduktion inom det civila samhällets olika organisationer.