Spännande och utmanande på samma gång

Eva M Torsson, ansvarig för utbildningar och evenemang på Giva Sverige, är just nu i full färd med att boka på resten av talarna och få klart programmet till Insamlingsforum 2019. Eva har en bakgrund inom utbildningsbranschen där hon bland annat har drivit utbildningsföretag och en branschorganisation för utbildningsföretag. Kompetensutveckling och kvalitetsfrågor har alltid varit i fokus. I år projektleder hon en konferens på inte mindre än drygt 300 deltagare.

Detta är första gången som du i din nya roll som ansvarig för utbildningar och evenemang ska genomföra Insamlingsforum – Nordens största konferens om givande och insamling. Hur känns det?
Det känns jättekul! Både spännande och utmanande på samma gång.

Vad har hittills varit mest utmanande för dig i arbetet med Insamlingsforum?
Det är ett väldigt omfattande projekt såklart, lite som att lägga ett stort pussel. Att få alla bitarna på plats, talare och seminarium ska stämma överens med vilka ämnen vi vill lyfta, och att också hitta just den specifika person som kan det ämnet bäst och är tillgänglig. Jag har ett kompetent team bakom mig som jag delegerar till, som ger inputs, kommer med idéer och förslag. Vi har endast två dagar och begränsade timmar, och det är viktigt att det allt hänger samman samtidigt som det ska hålla en hög kvalitet. En annan utmaning är att det kan dyka upp oväntade situationer, t ex att en talare avbokar. Då gäller det att vara snabb, kreativ och brain-storma med teamet och hitta en lösning. Det har också varit utmanande att sätta ihop ett program som passar alla målgruppers erfarenhet och kompetens inom insamlingsbranschen. Men just den mångfald av deltagare, kunskap och erfarenheter som möts på Insamlingsforum tycker jag är en styrka.

Varför ska man gå på Insamlingsforum tycker du? Vad får man ut av att delta?
Du får koll på de senaste trenderna som har betydelse för insamling och givande, spana på nya insamlings- och kommunikationssätt, fylla på med kunskap från forskning eller inspireras av andra och dela erfarenheter. Insamlingsforum lyfter det som påverkar insamling och givande idag och framåt. Du får ett tillfälle att nätverka och träffa likasinnade, men också oliksinnade, människor inom insamlingsbranschen och chans att plocka upp nya perspektiv och lärdomar. Man kan se Insamlingsforum lite som ett smörgåsbord där du har möjlighet att plocka lite av allt eller mycket inom ett specifikt område just du är intresserad av. Jag är säker på att oavsett vilken roll du har inom den ideella sektorn eller insamlingsbranschen så får du med dig något både i ditt operativa som strategiska och dagliga arbete.

Vem bör delta på Insamlingsforum?
Insamlingsforum riktar sig till en väldigt bred målgrupp inom insamlingsbranschen och ideella sektorn. Konferensen passar dig som arbetar med insamling, kommunikation, programverksamhet eller ekonomi. Det är även en plats för dig som har ett uppdrag att bidra med kompetens och tjänster till den ideella sektorn, exempelvis för dig som leverantör eller utbildare. Insamlingsforum är en mötesplats för alla som behöver ha koll på omvärlden, vad som påverkar insamling, givande och den ideella sektorn i stort idag och imorgon.

Vilken roll spelar Insamlingsforum inom insamlingsbranschen?
Jag ser Insamlingsforum som en unik mötesplats för att lyfta alla möjliga frågor som rör och påverkar insamling. Här finns chans att verkligen samla den kunskap och kompetens som krävs för att stötta hela insamlingsbranschen och därmed också påverka branschen i en positiv riktning för att skapa ett tryggt givande, med högt förtroendet och skapa ett starkare civilsamhälle.