Anders Kassman

Anders Kassman

Föreläsning: Hur uppfattas föreningslivet av minoriteter med utländsk bakgrund?

Föreningsengagemanget skiljer sig mellan personer med utländsk bakgrund och andra. Det skiljer sig också mellan olika åldersgrupper, kön och personer med olika familjesituation och utbildning. Civilsamhället är ofta annorlunda i länder som utländska minoriteter kommer från, så vanorna från uppväxten är inte alltid lika användbara i det svenska samhället. Trots detta så är engagemanget bland minoriteter med utländsk bakgrund ofta relativt högt. Hur kan detta förklaras? I seminariet diskuteras hur den så kallade resursteorin kan förklara engagemanget bland minoriteter med utländsk bakgrund.

Seminariet passar för dem som vill veta mer om hur minoriteter med utländsk bakgrund uppfattar det svenska föreningslivet och hur föreningarna kan tillmötesgå målgruppens behov och förväntningar.

Om Anders:
Anders Kassman är docent i sociologi vid Centrum för civilsamhällesforskning, Marie Cederschiöld högskola. Hans forskning tar särskilt upp föreningsdeltagandet bland barn, unga och personer med utländsk bakgrund.