Andreas Drufva

Andreas Drufva har länge jobbat i gränslandet mellan ideellt och kommersiellt med uppdragsgivare som Stiftelsen Friends, Postkodlotteriet och Fairtrade. Andreas är sedan 2016 marknadschef på Naturskyddsföreningen, där han tillsammans med Caroline och andra kollegor har utvecklat föreningens relationer med företag och näringsliv.

Seminarium: Företagssamarbeten 3.0 – hur du lyckas med företagsrelationer.