Anna Ehnlund Martinussen

Anna Ehnlund Martinussen är CRM och Lojalitetsstrateg på Läkare Utan Gränser. Hon har en lång bakgrund inom insamling och mer specifikt CRM och lojalitet. Hon är certifierad fundraiser och CRM & Loyalty Manager. Hon gillar att prata CRM och lojalitetsstrategi och vikten av att segmentera utifrån värde. När hon inte försöker skicka rätt sak, till rätt människa, i rätt tid och i rätt kanal ägnar hon sin tid åt familjen och stickning.