Axel Tandberg

Axel Tandberg

Bakgrund: Axel Tandberg är specialist på dataskyddsjuridik och marknadsrätt. Han arbetar idag som Senior Advisor på PrivacyWorks men har tidigare varit anställd av SWEDMA och FEDMA. Axel sitter idag i styrelsen för FEDMA och är ordförande i Etiska Rådet för Marknadsundersökningar. Genom sitt nuvarande engagemang i FEDMA är han med och påverkar utformningen av e-PR.

Föreläsning: Vad får du göra? Marknadsföring och insamling