Aygül Kabaca

Aygül Kabaca

Föreläsning: Var är alla? – Framgångsreceptet för en breddad mångfald i våra organisationer!

Var är alla? Det är känt att det i vår sektor finns en utmaning med att attrahera en mångfald av personer som vill engagera sig, söka våra utlysta tjänster, och göra karriär inom våra organisationer. Varför är det så? Var finns hindren? Och hur gör vi för att vända trenden? Under detta seminarium lyfter vi några av de vanligaste fallgroparna, tar modet till oss för en snabb självrannsakan, och delar med oss av goda exempel. Vilka är fördelarna med mer heterogena arbetsgrupper? Vilken typ av mångfald är det vi saknar hos just oss? Vad krävs för att vi ska kunna rekrytera bredare? Under passet rör vi oss mellan det strategiska, värderingsstyrda och holistiska, samt det operativa, mätbara och konkreta. Aygül delar med sig av tips, och genomförbara förändringar för idag, för i år, och för det systematiskt hållbara, långsiktiga planeringsarbetet framåt.

Ett interaktivt seminarium där vi berör knepiga frågor på ett lustfyllt sätt!

Detta seminarium välkomnar dig som vill kunna bidra till en breddad mångfald inom vår sektor, att gå från homogenitet till heterogenitet, att öppna för fler personer att känna sig representerade och inkluderade i vår bransch. Ledare, chefer, management, styrelse, HR och kommunikation har ett särskilt ansvar i arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla en bredd av talang i organisationen. Med mandat och medel kan en driva förändringen. Men alla i organisationen behöver vara med och bidra i sina olika roller, för att förändringen ska få genomslag. Därför passar detta pass för alla deltagare som känner sig nyfikna. Målet med seminariet är att deltagarna ska känna sig stärkta i sitt uppdrag att bredda mångfalden inom vår sektor. Med sig efter passet ska en minst ha några punkter på actions en kan ta både direkt och på sikt, för att bidra till en breddad sektor. Alltid målgruppsanpassat, alltid i relation till din roll och ditt ansvarsområde. Och med en rejäl dos positiv energi in i arbetet!

Om Aygül:
Aygül Kabaca är sakkunnig inom jämlikhets- och mångfaldsfrågor med över 15 års erfarenhet från främst offentlig och ideell sektor, men också som konsult inom näringslivet. Med internationella erfarenheter från arbete med bl.a. UNICEF i Kambodja och IRC i New York, har hon verkat i styrelser i Sverige för IM individuell Människohjälp, RFSU, och Amnesty International. Aygül är operativ chef på jämlikhetsorganisationen Make Equal, med ansvar för rekrytering, arbetsmiljö och personalfrågor. Som konsult stöttar hon verksamheter i att bli mer jämlika, diversifierade och inkluderande, utifrån ett ledarskapsperspektiv, med fokus på vad vi alla kan göra för att skapa positiv förändring för fler.