Camilla Backström & Anna Nelson

 

Föreläsning: Kommunicera din impact till givare och finansiärer

Tusentals organisationer kämpar varje år med att nå fram till givare och finansiärer på ett övertygade sätt med målet att det är just deras projekt som ska få stöd. Konkurrensen är stenhård och ställer höga krav på att vi på ett trovärdigt sätt kan visa varför just vi behövs och varför vi kommer göra nytta – större nytta än andra. Detta seminariepass ger en introduktion till vilka era sociala/miljömässiga mål och resultat som är relevant att kommunicera.

Detta seminariepass passar dig som jobbar med marknad, kommunikation och insamling på en insamlingsorganisation och vill få med dig smarta tips och idéer för hur ni kan använda effektmätning för att kommunicera på ett slagfärdigt sätt

Om Camilla och Anna:
Camilla Backström, Styrelseledamot, Effektfullt & Anna Nelson, Sakkunnig Effektmätning, Effektfullt. Effektfullt verkar för att organisationer från alla sektorer ska stärka sin förmåga att mäta, analysera och synliggöra sina effekter på människor och miljö, samt använda resultaten för att lära och göra ännu större nytta. Effektfullt är en kunskapsnod och mötesplats för erfarenhetsutbyte, samt genom systemförändrande aktiviteter och kapacitetsbyggande stöd.