Camilla Backström

Camilla Backström är hållbarhetskonsult och grundare till Common Interest. Hon har arbetat med hållbarhetsfrågor de senaste tjugo åren, inom både näringsliv och idéburen sektor. Camilla är medgrundare till Effektfullts föregångare “Nätverket för effektmätning” och författare till förstudien som låg till grund för uppstarten av Effektfullt. Camillas väg till effektmätning har gått via Charity Rating, Mötesplats Social Innovation och Institutet för Sociala Effekter vid Fryshuset. Camilla är idag styrelseordförande för Effektfullt.