Caroline Törnquist

Caroline Törnquist arbetar som familjerättsjurist på Nordea Private Banking och är också Nordeas Talesperson inom familjerätt. Caroline har mycket lång erfarenhet av familjejuridiska frågeställningar och träffar i sitt dagliga arbete kunder som önskar diskutera och verkställa filantropiska tankar genom exempelvis gåvor och testamente.

Seminarium: Förmögenheter, företagande och filantropi – bankernas roll i filantropisk rådgivning.