Engångsgåva

En engångsgåva definieras som att givaren själv väljer när gåvan ges och det sker utan kontrakt eller fast överenskommelse med organisationen. Gåvan kan skänkas på uppmaning från organisationen eller utan uppmaning. Engångsgåvor inkluderar även eventuella gåvor genom gåvobevis.