Erik Spector

Föreläsning: Sjunkande BNP och hög inflation – stora utmaningar för den ekonomiska politiken

Den höga inflationen och de stigande räntorna har bidragit till att den svenska ekonomin gått in i en lågkonjunktur 2023. Näringsliv och hushåll är pressade och Riksbanken har ställts inför svåra avvägningar. Hur kommer ekonomin att utvecklas framöver, och hur ska Riksbanken agera i en lågkonjunktur med hög inflation?

Seminariet riktar sig till den som har ett allmänt intresse för ekonomiska frågor men som inte själv nödvändigtvis sysslar med makroekonomisk analys.

Om Erik:
Erik Spector är chef för realekonomisk analys på Konjunkturinstitutet. Efter att ha disputerat i nationalekonomi i Uppsala jobbade han på Riksbanken för att sedan komma till KI för att leda arbetet med prognoser och analys av bland annat penningpolitik och BNP-utveckling i Sverige och utomlands. Konjunkturinstitutet publicerar regelbundet prognoser och analyser för en stor mängd ekonomiska frågor.