Erik Spector

Mer information om Erik Spectors seminarium presenteras inom kort.

Om Erik:
Erik är enhetschef för realekonomisk analys på Konjunkturinstitutet.