Eva Törning

Porträtt Eva Törning

Eva Törning har varit verksam som redovisningsspecialist i drygt 25 år och har arbetat aktiv med redovisningsfrågor inom Giva Sverige sedan 1999. Eva är ledamot i Givas Redovisningsråd, FARs Policygrupp för redovisning och IASBs IFRS for SMEs Implementation Group. Eva föreläser inom redovisning, bland annat på Givas Redovisnings- och skattedag, och är dessutom aktiv som författare till ett antal böcker, bland annat Redovisa Rätt och Finansiell rapportering enligt K3.