Från när gäller att en givare kan få skattereduktion för en gåva?

För att få skattereduktion på en gåva måste gåvomottagaren vid själva gåvotillfället vara registrerad och godkänd som gåvomottagare. T ex: organisation X blev godkänd som gåvomottagare 15 augusti 2019 men tog emot en gåva på 200 kr 3 juli 2019. Denna gåva räknas då inte med i underlag för skattereduktion. En givare som vill ge gåvor och få skattereduktion är skyldig att själva kolla upp om organisationen vid gåvotillfället är godkänd som gåvomottagare.