Frida Olsson

Frida Olsson arbetar som rådgivare och hållbarhetsstrateg på PwC, med fokus på social hållbarhet, tvärsektoriell samverkan och effektutvärdering. I sin roll stöttar hon företag och organisationer att ställa om strategi, verksamhet och rapportering i linje med nya hållbarhetsregelverk likväl som olika intressenters ökade krav för ansvarsfullt företagande. Frida har lång erfarenhet av att arbeta med strategiskt och operationellt hållbarhetsarbete från den idéburna sektorn, där utveckling av effektutvärderingsmetoder och samverkan med privat och offentlig sektor varit en central del av hennes arbete.