Hur gör jag med gåvor som går via en betallösning där vi får en klumpsumma, som oftast är över 100 tkr. Ska jag redovisa det?

Ja, kan ni redovisa hur många gåvor ni har tagit emot ska antalet gåvor och intäkten rapporteras som engångsgåvor eller kontraktsgåvor. I annat fall ska intäkten rapporteras som övrigt.