Hur redovisar jag gåvor från privatpersoner som går via ett företag som t.ex. runda upp?

För enkelhetens skull: alla gåvor som ges i samband med köp av en produkt eller tjänst hos en av era partner, betraktas den som företagssamarbete och ska inte rapporteras i dagsläget. Vår ambition är att kvartalsrapporteringen av nyckeltal ska även omfatta företagsintäkter i framtiden.