Gåvor över 100 000 kronor

I rapporteringen fokuserar vi i de flesta frågor på gåvor under 100 000 kronor för att få fram relevanta nyckeltal. Förutom i kategorin övriga gåvor undantas alla gåvor över 100 000 kronor.