Helene Brinkenfeldt

Helene är Chef företagssamarbeten och Filantropi, UNICEF Sverige
Genom sina olika uppdrag, både från näringslivet och ideella organisationer, har Helene Brinkenfeldt erhållit en gedigen erfarenhet av såväl ledarskap, verksamhetsutveckling och kommunikation. Under de senaste åren har hon utvecklat och lett en verksamhet inom ideell sektor, både strategiskt och operativt, vilket inneburit ansvar för finansiering av verksamheten med hjälp av samarbeten med företag och insamling från privatpersoner. Helene har ansvarat för kommunikation kopplat till varumärke, medierelationer och sociala medier. Hon har en akademisk examen med en fördjupning inom marknadsföring och en 3-dagars utbildning i Professionellt styrelsearbete.