Vidareförmedlade offentliga medel (t ex från ForumCiv eller Union to union)

Alla offentliga medel ska undantas från denna rapportering. Alltså även de som har vidareförmedlats av en ideell förening.