Icke-monetära gåvor från företag

Översätt värdet av gåvorna till kronor och uppge det översatta värdet. Det kan handla om t ex probono, in-kind-tjänster, barter mot partnerskap eller andra former av icke-monetära gåvor.