Jag äger en fastighet ihop med min fru, som har två barn med en annan man. Hur ska vi skriva vårt testamente för att särkullbarnen inte ska få huset om min fru dör före mig?

Om din fru dör före dig görs som brukligt en bodelning. Där summeras ert sammanlagda giftorättsgods, inklusive fastigheter men exklusive enskild egendom. Hälften av värdet på giftorättsgodset tillfaller dig, den andra hälften utgör arvet, som i ert fall skulle tillfalla särkullbarnen fullt ut. I ett testamente kan ni minska särkullbarnens andel av arvet genom att skriva att din frus särkullbarn vid hennes död endast ska erhålla sin laglott, vilken är halva arvslotten. Detta kan göra stor skillnad för den efterlevande – i det här fallet du – och t.ex. öka möjligheten att bo kvar i den gemensamma bostaden. Det är vanligt att par tecknar en livförsäkring med varandra angivna som förmånstagare för att skydda sig ekonomiskt om en skulle tvingas köpa ut den andres barn ur det gemensamma boendet.