Jag är skild sedan många år, har två barn och äger en bostadsrätt värd ca 100 000 kr. Problemet är att jag har jag kronofogden över mig. Tar fogden bostadsrätten om jag dör, eller kan jag skriva ett testamente som gör att barnen ärver den?

Dina barn är dina legala arvingar. Det innebär att du inte behöver skriva ett testamente för att de ska ärva dig. Det som händer när bouppteckningen upprättas är att man antecknar alla tillgångar och skulder som finns per dödsdagen. Därefter gör man själva arvskiftet. Då görs vanligtvis en ny värdering av alla tillgångar och då även en marknadsvärdering av din bostadsrätt. Sen får man se vad som återstår när dödsboets skulder har reglerats, återstoden tillfaller dina barn i arv.