Jag avser testamentera allt jag äger (pengar, aktier m.m.) till en ideell organisation. Kan jag skriva att 100% ska ärvas av organisationen xxxxx, eller måste jag skriva varje kontonummer, aktie etc?

Det går att skriva ”100 %” eller t ex ”all min kvarlåtenskap”. Du behöver alltså inte specificera precis allting. Glöm inte skriva organisationsnummer och korrekt namn på den ideella organisation du vill testamentera till.