Jag har en pensionsförsäkring, med mina barn som förmånstagare, som löper 6 år till. Om jag vill att min hustru ska ärva försäkringen istället, räcker det då att skriva in det i testamentet?

Förutom att skriva in din önskan i testamentet måste du ändra förmånstagare i själva försäkringen. Kontakta försäkringsgivaren om detta.