Jag undrar om makar med ett gemensamt barn kan skriva inbördes testamente, där de ger ett legat på visst belopp till t.ex. Barncancerfonden, och att resterande arv går till deras gemensamma barn?

Ja, det går bra att skriva ett sådant legat. Det man har att ta hänsyn till är att förordnandet inte kränker barnets rätt till laglott.