Jag vill ge några fonder till en organisation. Fonderna står i min avlidne mans namn, men bouppteckningen är klar och jag är enda dödsbodelägare. Kan jag be min bank överlåta fonderna direkt utan att de först skrivs över på mig? Måste jag betala reavinstskatt och andra avgifter när jag ger bort fonderna?

Då det skiljer från organisation till organisation vad gäller mottagande av värdepapper som gåva – d.v.s. ej genom testamente – så måste jag hänvisa dig direkt till den aktuella organisationen. De får då ta ställning till hur de kan ta emot fonderna utifrån den policy de har.