Jessica Åkerström

Jessica Åkerström är ansvarig för kvalitativa studier på Ungdomsbarometern, Sveriges ledande analysföretag inom områden som påverkas av vad unga tycker, tänker och gör. Jessica är i grunden sociolog och har många års erfarenhet av att arbeta med frågor som rör engagemang och givarbeteende. Bl. a. genom trendbevakning och specifika målgruppsstudier för att hjälpa uppdragsgivare inom ideell sektor att ta fram insikter och strategier.