Jessica Åkerström

Jessica Åkerstrom - Talare Civilsamhällets Strategiforum 2019

Jessica Åkerström, Insight & Public Sector Expert på Augur är i grunden sociolog med fokus på organisationssociologi och organisering.  Jessica har flera års erfarenhet av att arbeta fokuserat på givarbeteende och med uppdragsgivare inom ideell sektor. Hon har arbetat med trendbevakning och specifika målgruppsstudier för att hjälpa uppdragsgivare inom ideell sektor att ta fram insikter och strategier.