Johan Bååthe

Johan Bååthe ansvarar för och leder arbetet med Plan International Sveriges externa kommunikation och insamling gentemot nya och befintliga givare. Han har många års erfarenhet som chef och konsult inom olika delar av näringslivet, bland annat kommunikation, affärsutveckling och marknadsföring. Johan Bååthe har också startat upp och arbetat operativt med en biståndsverksamhet i Kenya och suttit med i styrelsen för Amref Sverige.