Johan Mast

Bakgrund: Johan Mast har en fil.kand. i pedagogik och har bland annat arbetat som biträdande utbildningschef vid Folke Bernadotteakademin och som generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i Sverige. Johan har arbetslett humanitära insatser i bland annat Sydsudan, Demokratiska republiken Kongo och Sierra Leone och har många gånger fått se sina värderingar ställas på prov. Idag arbetar han med att utbilda och öva inom värderingsbaserat ledarskap och krisledning och är bland annat engagerad i styrelsen för Sverige för UNHCR

Föreläsning: Värderingsbaserat ledarskap i praktiken — om att fatta omöjliga beslut