Johan Wennström

Johan Wennström

Johan Wennström är VD för Brakeley Nordic. Brakeley Nordic är strategiska fundraisingkonsulter som sedan 1993 hjälpt uppdragsgivare i Norden med att utveckla arbetet med stora gåvor. Johan har sedan 2010 rådgivit ett trettiotal organisationer kring fundraising med fokus på stora gåvor. Många av organisationerna återfinns inom ideell sektor (t.ex. Världsnaturfonden WWF, Stockholms Stadsmission, Sjöräddningssällskapet, IM och ActionAid), men Johan har också arbetat mycket med fundraising för universitet, museer och sjukhus. Johan initierade 2015 Sveriges första öppna utbildning i fundraising/insamling stora gåvor som Brakeley fortfarande anordnar två gånger per år.