Jonas Trolle

Jonas Trolle är chef för Center mot våldsbejakande extremism sedan 2018. Centret ska förebygga och förhindra uppkomst av våldsbejakande extremism på lokal, regional och nationell nivå. Detta i samverkan med kommuner, myndigheter och andra organisationer nationellt och internationellt, som har relevans inom området. Sedan 2022 är Jonas utsedd av Regeringen som särskild utredare i Skolsäkerhetsutredningen. Jonas har en bakgrund som polis. I över 20 år arbetade han i olika funktioner med början som ordningspolis. Han har därefter varit utredare, polisiär förundersökningsledare, spaningschef och bitr. lokalpolisområdeschef. Han har även varit stabstjänstgörande på Justitiedepartementet under ett år. 2014 respektive 2017 utkom Jonas med boken ”Jakten på Kapten Klänning” och tre år senare med romanen ”Bröder.”