Kan jag testamentera bort alla mina tillgångar? Om inte, hur stor del och i så fall vem värderar delarna?

Det beror på om du har bröstarvingar (barn, barnbarn o.s.v.) eller inte. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, som är halva arvslotten. Allt utöver laglotten kan du testamentera till vem du vill. Saknas bröstarvingar kan all kvarlåtenskap testamenteras bort.