Karin Sancho

Karin_SanchoKarin Sancho är senior partner på E&Y med särskilt fokus på bank och finans, och har bred kunskap om processutveckling inom både banksektorn och företag generellt. Karin har lång erfarenhet av banksektorn och har själv arbetat 10 år på SEB med stora företagskunder.