Kontraktsgåva

En kontraktsgåva definieras som att givaren på något vis givit löfte om kontinuerliga gåvor (exempelvis via autogiro, dragningar via kontokort eller avtalade sms-gåvor).

En kontraktsgåva rapporteras för den månad den avser. För exempelvis februari som är en kortare månad och dragningen ibland görs i början av efterföljande månad ska rapporteringen ske på februari.