Kristina Henschen

Kristina Henschen - talare Insamlingsforum 2019

Kristina Henschen är generalsekreterare för Radiohjälpen, Public Services egen insamlingsorganisation. Hon har chefs- och biståndserfarenhet med flerårig tjänstgöring i Jerevan, Armenien, för FN:s utvecklingsprogram UNDP, och från flera år i Moskva, Ryssland, där hon arbetade med det svenska stödet till mänskliga rättigheter för Sida. Hon har i flera år varit chef för den fackliga biståndsorganisationen UNION TO UNION och har även varit styrelseordförande för organisationen CONCORD SVERIGE. Kristina har i flera år toppat listan som en av de mest inflytelserika inom svensk biståndsdebatt, nu senast som #3.