Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist. Talare på Civilsamhällets Strategiforum 2019.

Kristina Lundqvist är jurist med 19 års erfarenhet av beskattning av föreningar och stiftelser, både från Skatteverket och de senaste 11 åren som rådgivare och expert på PwC. Kristina håller regelbundet utbildningar i både skatt- och civilrätt för ideella organisationer.