Lars-Åke Edenfeldt & Åsa Gibson-Lundmark

Föreläsning: Autogirot fasas ut – hur kan du förbereda din organisation? 

Den genomgripande utvecklingen av den svenska, och nordiska, betalningsinfrastrukturen kommer påverka allt från löner och betalningar till fakturahantering och internationella överföringar. Betalningar i realtid och ett allt större utbud av betalningstjänster kräver nytänkande kring processer, rutiner och kommunikation. Vad är P27 och vad innebär det för organisationer och allmänheten? Vad är nästa generations regelbundna betalningar som ersätter autogiro? Hur kommer bankernas tjänsteutbud att utvecklas och vad betyder det för givare och organisationer? På det här seminariet får du med hjälp av Lars-Åke Edenfeldt, Business Change Manager inom det Svenska Transformationsprogrammet, och Åsa Gibson-Lundmark, Senior Advisor på Swedbank, en inblick till utvecklingen av den svenska och internationella betalningsmarknaden och hur en av storbankerna resonerar kring sitt utbud av tjänster så att ni i din organisation bättre kan förbereda er för utfasningen av autogirot.

Samtalet modereras av Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige.

Om Lars-Åke:
Lars-Åke Edenfeldt är Business Change Manager inom det Svenska Transformationsprogrammet som drivs inom Bankföreningen. Lars-Åke har lång erfarenhet av betalningar både internationellt och i Sverige och han har med frågor runt den nya betalningsinfrastrukturen sedan 2012. Lars-Åke har bland annat jobbat som chef på Bankgirot och inom Danske Bank samt arbetat med transformationen av betalningsinfrastrukturen sedan 2017.

Om Åsa:
Åsa Lundmark Gibson är Senior Advisor på Swedbank. Åsa har arbetat på Swedbank i mer än 35 år och ca 25 av de åren har hon arbetat med bankens många betalningsprodukter i olika chefs- och ledarroller. Sedan arbetet med P27 startade 2018 har Åsa varit Swedbanks representant och kontaktperson i det arbetet. Åsa är också bankens representant i det bankgemensamma arbetet som syftar till att migrera marknaden från Bankgirot till P27 och som bedrivs i Transformation Committee.