Lena Dahlbom & Linda Sventén

   

Föreläsning: Hur kan vi lära känna, utveckla och rekrytera fler företagsgivare?

Seminariet är en spaning kring rekrytering och utveckling av företagsgivare – med fokus på volym/bredare rekrytering, snarare än stora företagssamarbeten. Vad kännetecknar egentligen de företag som ger till oss – finns det gemensamma nämnare? Hur kan vi segmentera våra företagsgivare och hur bearbetar vi bäst de olika segmenten? Vi ger konkreta råd och tips som passar både små och stora organisationer. Vi delar även kunskap kring tillgänglig företagsdata i Sverige och vilka typer av företag som brukar ge till organisationer

Om Lena och Linda:
Linda och Lena arbetar sedan drygt 25 år med segmentering, målgruppsurval och analys för hjälporganisationer. Lena arbetar även som lärare i marknadsföring på IHM och Giva Sverige samt föreläser regelbundet i olika sammanhang.