Louise Ekholm

Louise Ekholm jobbar som testamenteshandläggare och produktägare på Cancerfonden. Louise är utbildad jurist och hanterar såväl komplexa handläggningsärenden som internt analys- och utvecklingsarbete. Hon har varit drivande i att ta fram interna riktlinjer och styrande dokument för organisationens testamenteshandläggning, och är nu även administratör i handläggargruppens digitala stödsystem. 

Seminarium: Hur får man fart på testamentesgåvor?