Malin Ekelund

Malin Ekelund

Malin Ekelund arbetar som chef för Insamling & Engagemang på organisationen Individuell Människohjälp – IM. Hon undervisar även i givarvård och -kommunikation på Giva Sveriges Grundkurs i Insamling. Tidigare var Malin verksam som konsult inom ledarskap, kommunikation och fundraising och stöttade organisationer i deras strategiska insamlingsarbete.
Hon har även varit nationell projektledare för #GivingTuesdaySweden.

Malin har en bred och mångårig bakgrund inom civilsamhället som verksamhetschef, chef för insamling och kommunikation, föreståndare, samt styrelseordförande i olika idéburna organisationer.

Seminarium: Medlemsmobilisering – Hur hittar vi tillsammans kraften att förändra?