Malin Hardegård Nyberg

Malin Hardegård Nyberg
Malin Hardegård Nyberg
arbetar nu som Kommunikationsdirektör för SKF Sverige AB. Hon har en bred bakgrund med roller inom både finans, HR och kommunikation. Malin har bland annat varit Director of Employer Branding på Volvo Group, Internkommunikationschef för stabsfunktionerna på SKF samt arbetat med företagskultur och medarbetarengagemang i olika roller.