Martin Carlsson Wall

Martin Carlsson Wall - Talare på Civilsamhällets Stratrgiforum 2019

Martin Carlsson-Wall är Associate Professor på Handelshögskolan i Stockholm. Han leder två forskningscenter; Center for Sports and Business och The Accounting and Financial Management Center of Excellence. I sin forskning har Martin arbetat med idrotter så som hockey, fotboll, golf och En Svensk Klassiker. Ett gemensamt drag för dessa idrotter är behovet av att kombinera ideella och kommersiella perspektiv samt hur det påverkar organisationens ekonomifunktion.

Martin medverkar under GS-dagen den 28 april med seminariet Så leder du digital utveckling.