Martin Nihlgård

Martin Nihlgård jobbar som generalsekreterare på IM. En medlemsorganisation som jobbar för en rättvis och medmänsklig värld. Viktiga frågor hos IM är bland annat antirasism, avkolonialisering av biståndet och ideellt engagemang. Martin har sin bakgrund bland annat i folkbildningen där han varit rektor för Ibn Rushd studieförbund och Sundsgårdens folkhögskola.

Martin medverkar under GS-dagen den 28 april med seminariet Uppdrag: Rädda världen. Eller…